Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Koen Termeer 020 750 46 00
Mail Koen Termeer

Asbest in de bodem

Onderzoek naar asbest in de bodem of in puingranulaat voeren we uit volgens de geldende normen (NEN 5707, NEN 5897). Uit efficiëncyoverwegingen adviseren wij dit onderzoek gelijktijdig uit te voeren met het verkennende bodemonderzoek (NEN 5740).

Asbestanalyse

Asbest in de bodem is een bijzondere vorm van bodemverontreiniging. In vergelijking met chemische verontreinigingen stelt het bijzondere eisen aan het bodemonderzoek, de bodemsanering en de veiligheidsmaatregelen.

Door in een vroeg stadium de bodem te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest, kan voorafgaand aan sloop-, bouw- of graafwerkzaamheden:

  • de saneringsaanpak worden bepaald;
  • blootstelling aan asbest van medewerkers en omwonenden worden voorkomen door het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen;
  • de afvoer en de bestemming voor de asbesthoudende grond worden geregeld.

Asbestonderzoek

We hebben het onderzoek naar asbest (NEN 5707) geïntegreerd in het verkennende bodemonderzoek (NEN 5740) naar chemische verontreinigingen. Dit leidt tot grote efficiëncy in de uitvoering van de werkzaamheden en een overzichtelijke rapportage.

Wij zijn verder gespecialiseerd in:

  • asbestonderzoek in bouw- en sloopafval en puingranulaat, conform NEN 5897;
  • het opstellen van asbestsaneringsplannen;
  • het opstellen van veiligheidsmaatregelen;
  • het aanvragen van vergunningen;
  • het regelen van de afvoer en de bestemming van de vrijkomende grond;
  • milieukundige begeleiding van asbestsaneringen en asbestsloop door een deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA-er).

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Koen Termeer Contact

Mail Koen Termeer  020 750 46 00