Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. A. de Keizer 020 750 46 00
Mail Annemarie de Keizer

Bodemluchtonderzoek

Bodemluchtonderzoek is een specialistische, maar zeer effectieve onderzoeksmethode. De methode wordt onder andere ingezet bij stankklachten in woningen als gezondheidsrisico’s moeten worden uitgesloten.

Bij de voorbereiding van bodemsaneringen met een vluchtige verontreiniging is dit type onderzoek vaak onmisbaar.

Bodemluchtonderzoek is een eenvoudige, maar effectieve uitbreiding van traditioneel bodemonderzoek. Stankklachten in woningen en gezondheidsrisico's voor bewoners kunnen snel en met minimale impact worden onderzocht.

De kern van een bodemverontreiniging kan beter worden opgespoord, wat bodemsaneringen effectiever maakt. Kortom, bodemluchtonderzoek is een belangrijke toevoeging aan bodemonderzoeksprojecten.

Bodemluchtvervuiling

Bodemonderzoek richt zich meestal op grond en grondwater. Vluchtige verontreinigingen echter, zoals benzine, olie en gechloreerde schoonmaakmiddelen, kunnen gemakkelijk verdampen en zich verspreiden naar de lucht in de bodem; de zogenaamde 'bodemlucht'.

Door uitdamping kan de verontreiniging vanuit de bodem de woning binnendringen. Binnenluchtvervuiling leidt vaak tot stankoverlast en soms tot risico's voor de volksgezondheid.

Door het traditionele bodemonderzoek uit te breiden met bodemluchtonderzoek, kan snel en eenvoudig bepaald worden welke gassen er in de bodemlucht aanwezig zijn en of die inderdaad de overlast veroorzaken. Daarnaast geeft bodemluchtonderzoek een duidelijk beeld van de verontreinigingssituatie. Dit maakt een effectieve sanering mogelijk.

Hoe werkt bodemluchtonderzoek?

Bodemluchtonderzoek kan zowel actief als passief worden uitgevoerd. Bij actieve monstername wordt lucht aangezogen naar de monstername-apparatuur en bij passieve monstername wordt de monstername-apparatuur in een buis geplaatst zonder pomp.

Welke methode het beste kan worden toegepast, is afhankelijk van de bodemopbouw, de te meten stoffen en de doelstelling van het onderzoek.  

De voordelen van bodemluchtonderzoek

  • Duur en tijdrovend onderzoek naar de luchtkwaliteit in woningen is na bodemluchtonderzoek vaak niet nodig;
  • Beter inzicht in de verontreinigingssituatie, waardoor effectieve sanering mogelijk wordt.

Kortom: bodemluchtonderzoek is een efficiënt hulpmiddel bij het bodemonderzoek. Het helpt de verontreinigingskern op te sporen en het geeft snel informatie over het leefklimaat in woningen in de buurt van bodemverontreinigingen.

 

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Annemarie de Keizer Contact

Mail Annemarie de Keizer  020 750 46 00