Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. C. Gijsbertsen 020 750 46 00
Mail Cedrick Gijsbertsen

Modelstudies stoftransport

We zijn specialist in het nauwkeurig bepalen van de verspreiding van mobiele bodemverontreinigingen. We werken hiervoor met geavanceerde grondwaterverspreidingsmodellen. De techniek wordt zowel ingezet voor het bepalen van de toekomstige omvang van bodemverontreinigingen als voor een optimale werking van een saneringstechniek.

Een gecombineerde expertise op het gebied van zowel waterbeheer als bodemsanering, is de basis voor het uitvoeren van (complexe) stoftransport modelstudies.Deze studies variëren van een gedetailleerde hydrologische systeemanalyse tot verspreidingsberekeningen van verontreinigingen in het grondwater, gecombineerd met de mogelijke effecten op de omgeving. Wij zijn vooruitstrevend in zowel regionale als lokale studies.

Wanneer een stoftransportmodel?

Het opstellen van een stoftransportmodel is een sterk middel voor het bepalen en afstemmen van mogelijke saneringsmaatregelen. Daarnaast geeft het model inzicht in de risico's en effecten die de verontreiniging in het grondwater met zich meebrengt. Verschillende saneringsvarianten kunnen worden beoordeeld en vergeleken zodat een saneringstechniek met een optimaal resultaat kan worden ingezet. Onnodig dure en ingrijpende saneringsmaatregelen kunnen hiermee worden voorkomen.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Een individuele aanpak van verontreinigingen in het grondwater is financieel en/of technisch niet altijd wenselijk. Tevens bestaat de mogelijkheid dat meerdere verontreinigingsvlekken samenvloeien waardoor een individuele aanpak niet mogelijk is. Op steeds meer plaatsen wordt daarom nagedacht over gebiedsgericht grondwaterbeheer. Modellering van grondwaterstroming en stoftransport zijn hierbij een essentieel onderdeel.

Overtuig met Wareco

Om verontreinigingen in het grondwater door te kunnen rekenen, voert Wareco haar modelstudies uit in Visual Modflow. Dit pakket heeft uitgebreide 3-dimensionale berekeningsmogelijkheden voor zowel kwantiteits- als stoftransportmodellering. Wij werken vanuit een GIS-database zodat het modelproces transparant en uitwisselbaar blijft. Op deze manier kunt u diegenen overtuigen die betrokken zijn bij uw project (omwonenden, bevoegd gezag, etc.).

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Cedrick Gijsbertsen Contact

Mail Cedrick Gijsbertsen  020 750 46 00