Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. C. Kwakernaak 020 750 46 00
Mail Christian Kwakernaak

Natuurlijke afbraak

Wij kunnen vaststellen in hoeverre de bodem in staat is verontreinigingen zelf af te breken. Dit kan enorme kostenbesparingen opleveren. Voor bepaalde typen verontreinigingen kan voorspellend onderzoek worden gedaan. Daarna wordt bepaald of en hoe de afbraak kan worden gestimuleerd en hoe dat kan worden uitgevoerd.

In de bodem voorkomende verontreinigingen kunnen onder bepaalde omstandigheden, door van nature in de bodem voorkomende bacteriën en organismen, afgebroken worden tot onschadelijke afbraakproducten. Dit proces, "natuurlijke afbraak", vindt plaats onder zuurstofhoudende (aërobe) of zuurstofarme (anaërobe) omstandigheden in het grondwater. 

In-situ sanering

Soms is de natuurlijke afbraak zo prominent aanwezig dat de verontreiniging zich niet verder verspreidt en er sprake is van een stabiele situatie. De natuurlijke afbraak kan gestimuleerd worden door toevoeging van voedingsstoffen, zuurstof, koolstof of zelfs bacteriën in de bodem, waardoor de verontreiniging in-situ gesaneerd wordt.

Ons aanbod

Om inzicht te krijgen in het optreden van natuurlijke afbraak in de bodem en de toepassingsmogelijkheden voor natuurlijke afbraak als saneringsmethode, bieden wij de volgende producten aan:

  • Grondwaterkarakterisatie (onderzoek naar de afbraakcondities in het grondwater);
  • D-NA onderzoek (onderzoek naar de duurzaamheid van de afbraakcondities in het grondwater);
  • Oliekarakterisatie (onderzoek naar de samenstelling en onder meer afbraakmogelijkheden);
  • Flexibele EmissieBeheersing (modellering van de verspreiding en beheersing van de verontreiniging door monitoring);
  • Uitwerking van biologische in-situ saneringsvarianten in de planfase.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Christian Kwakernaak Contact

Mail Christian Kwakernaak  020 750 46 00