Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. C. Kwakernaak 020 750 46 00
Mail Christian Kwakernaak

Saneringsonderzoek

Saneringsonderzoek voeren we uit om te bepalen hoe een bodemverontreiniging het beste kan worden gesaneerd. 

Als een bodemverontreiniging door onderzoek in kaart is gebracht, kan een plan voor de sanering worden opgesteld. In complexe gevallen is het nodig om eerst een saneringsonderzoek uit te voeren. 

Bepaling saneringswijze

Na het in kaart brengen van de bodemverontreiniging, bepalen we de beste saneringswijze. Hiertoe wordt een inventarisatie gemaakt van de uitvoerbare en financieel haalbare saneringstechnieken. Een modelstudie stoftransport kan hierbij tot de mogelijkheden behoren. Indien nodig kunnen we ook een aantal saneringsvarianten uitwerken.

Met een gerichte analyse van de bodem onderzoeken we een aantal specifieke eigenschappen van de bodem of van de verontreiniging. Denk hierbij aan grondwaterkarakterisatie (ter bepaling van de potentie van natuurlijke afbraak van de verontreining) of olie- of PAK-karakterisatie. Met deze informatie bepalen we of een saneringstechniek geschikt is. 

Vaak wordt het saneringsonderzoek in het saneringsplan geïntegreerd.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Christian Kwakernaak Contact

Mail Christian Kwakernaak  020 750 46 00