Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. C. Kwakernaak 020 750 46 00
Mail

Saneringstechnieken

In-situ saneringstechniek

Vaak is het niet nodig, niet mogelijk of te kostbaar om de bodemverontreiniging volledig te verwijderen. Dan bieden in-situ saneringstechnieken uitkomst. De voordelen zijn een hoger milieurendement en lagere kosten omdat de verontreiniging niet hoeft te worden afgegraven.

De in-situ saneringstechnieken maken gebruik van het zelfreinigend vermogen van de bodem of van de fysische en chemische eigenschappen van de verontreiniging.

Zelfreinigend vermogen van de bodem

Bij natuurlijke afbraak wordt de bodemverontreiniging verwijderd door micro-organismen die al in de bodem aanwezig zijn. Micro-organismen kunnen zo nodig worden gestimuleerd door het toevoegen van nutriënten en zuurstof.

Fysische en chemische eigenschappen van de verontreiniging 

Afhankelijk van de eigenschappen van de verontreiniging zijn een aantal saneringstechnieken mogelijk:

  • Oppompen van grondwater
    Verontreinigingen met een hoge wateroplosbaarheid kunnen gesaneerd of beheerst worden door het oppompen van grondwater. Door middel van computermodellen kunnen we vooraf bepalen waar het beste water onttrokken kan worden, welk debiet nodig is om de gehele verontreiniging te beheersen en wat de invloedsfeer van de onttrekking op de grondwaterstanden is.
  • In-situ chemische oxidatie
    In-situ chemische oxidatie maakt gebruik van de mogelijkheid een verontreiniging chemisch af te breken
  • Persluchtinjectie
    Persluchtinjectie maakt gebruik van de mate van vluchtigheid van een stof.

Omgevingsfactoren

Aangezien naast de verontreiniging ook de omgevingsfactoren van groot belang zijn, wordt in een saneringsonderzoek de meest geschikte saneringstechniek gezocht bij de locatiespecifieke omstandigheden en verontreiniging.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Christian Kwakernaak Contact

Mail Christian Kwakernaak  020 750 46 00