Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. C. Kwakernaak 020 750 46 00
Mail Christian Kwakernaak

Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen

We zijn gespecialiseerd in deskundig onderzoek van verontreinigingen met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VGK's). Met innovatieve onderzoekstechnieken wordt de verspreiding van de VGK's in de bodem beter in beeld gebracht dan met traditioneel bodemonderzoek.

Complexe verontreiniging

VGK's zijn oplosmiddelen die bij veel bedrijfsactiviteiten worden gebruikt. Op veel plaatsen, bijvoorbeeld bij voormalige wasserijen en metaalverwerkende bedrijven, zijn deze oplosmiddelen in de bodem terechtgekomen. 

Ze vormen dan een bodemprobleem waarvoor een traditionele aanpak veelal niet voldoet. Dat geldt zowel voor het bodemonderzoek als voor de oplossing. VGK's zijn zwaarder dan water, matig oplosbaar in het grond­water en vluchtig. Hierdoor kunnen VGK's in de bodem tot grote diepte weg­zakken en complexe en omvangrijke bodem­verontreinigingen veroorzaken.

Met traditio­nele bodemonderzoeksmethoden wordt de verontreiniging veelal onderschat. Hierdoor worden sanerings­maatregelen verkeerd en inefficiënt toegepast. Sanerings­doelstellingen worden niet gehaald en na enkele jaren blijkt de bodem nog steeds sterk verontreinigd te zijn.

Deskundig onderzoek

Om een kosteneffectieve sanering mogelijk te maken, hebben we ons gespeciali­seerd in het onderzoek van VGK-verontreinigingen. Hierbij wordt  de verspreiding van de VGK's in de bodem in beeld gebracht door gebruik te maken van innovatieve onderzoekstechnieken.

Afhankelijk van de plaatselijke bodemopbouw en situatie zetten we verschillende technieken in zoals stoftransportmodellering, traditionele watermonstername uit peilbuizen, MIP-sondering (Membrane Interface Probe).

Wanneer de vluchtig gechloreerde koolwaterstofverontreiniging goed is onderzocht, kan een kostenbesparende oplossing worden ontwikkeld. Meer informatie hierover vindt u bij saneringstechnieken.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Christian Kwakernaak Contact

Mail Christian Kwakernaak  020 750 46 00