Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Grondwater en het klimaat

Het aanpassen aan klimaatverandering vindt vooral plaats aan het oppervlak. Daar worden de gevolgen zichtbaar; van extreme regenbuien, periodes van droogte en hitte. We leggen nieuwe vormen van waterberging aan en we vergroenen dorpen en steden.

We stemmen bebouwing en wegen af op een veranderd klimaat. Maar ook de ondiepe ondergrond en het grondwater, als natuurlijk systeem, kunnen bijdragen aan klimaatadaptieve dorpen en steden. Soms is de ondergrond ook een beperking, of wordt door een maatregel bovengronds een nieuw probleem ondergronds veroorzaakt.

Of de kans gemist om gelijktijdig een ondergronds probleem zoals paalrot en maaivelddaling aan te pakken. Een integrale benadering van zowel het boven- als ondergrondse watersysteem is dus essentieel om alle kansen te benutten, opgaves te signaleren en klimaatfouten te voorkomen.