Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze projecten, diensten of werkzaamheden? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch, per e-mail of met het contactformulier.

Ontmoet ons team

Arjan Averink, MSc adviseur
Stedelijk water - Ontwerp riolering en drainage, SOBEK modellering, monitoring a.averink@wareco.nl
Alexa Roest Secretaresse
Max Boerma BSc adviseur
Stedelijk water - oppervlaktewater, afkoppelen, Sobek-modellering, drainage m.boerma@wareco.nl
Eugène v.den Bor MSc adviseur
Astrid van Bossé Secretaresse
ing. Willem Brouwer adviseur
Stedelijk water w.brouwer@wareco.nl
Roel Bruijn, MSc adviseur
risicobeheersing - grondwatermodellering, grondwater bemalingen, ontwerp bouwputten r.bruijn@wareco.nl
Tiemen de By, Bsc Adviseur
Stedelijk water t.deby@wareco.nl
Jeroen Dekker adviseur
Stefan Dekker, MSc Adviseur
Grondwateronderzoek, -analyse, -monitoring, GIS, infiltratie s.dekker@wareco.nl
Karin van Dijk adviseur
stedelijk water k.vandijk@wareco.nl
Marco van Dijk adviseur
Mark van Dijk, MSc adviseur
Stedelijk water - oplossen wateroverlast, klimaatbestendigheid, rioolontwerp, asset management m.vandijk@wareco.nl
Jan Dijkstra milieukundig begeleider
bodemsanering, monstername (brl 2000), metingen, inspecties j.dijkstra@wareco.nl
drs. ing. C. Gijsbertsen adviseur
grondwater - geohydrologie, kwantitatieve en kwalitatieve grondwatermodellen, GIS, bodemonderzoek c.gijsbertsen@wareco.nl
Pytrik Graafstra, MSc Adviseur
ing. Frank de Groot projectmanager
infrastructuur en bodemsanering, binnenstedelijke ontwikkelingen, sloop, nieuwbouw, contractvorming, projectmanagement, risicobeheersing, directievoering f.degroot@wareco.nl
Martin de Groote milieukundig begeleider
bodemsanering, monstername (brl 2000), metingen, inspecties m.degroote@wareco.nl
ir. Marjon ten Hagen senior adviseur
stedelijk water - onderzoek, monitoring, beleid, planvorming m.tenhagen@wareco.nl
Imre van Hal, BSc adviseur
Bemalingen - Bemalingsadviezen, monitoringsplannen, grondwatermodellen, risicobeheersing i.vanhal@wareco.nl
ing. Hoi-Man Hau Business Unit Manager
ir. Guy Henckens senior specialist
senior specialist stedelijk water g.henckens@wareco.nl
Francis Hertz Secretariaat
S. de Hilster, MSc Adviseur
ing. Marco Hof Projectmanager
Jeroen Hoksbergen, BBA coörd. buitendienst
milieukundig begeleider bodemsanering (brl 6000), directievoering en toezicht, monstername (brl 2000), metingen, inspecties j.hoksbergen@wareco.nl
Kelvin Hoogeboom, BSc Adviseur
drs. Tom Hoogland senior adviseur
Sharon de Jong, MSc adviseur
A. Jongerius, MSc adviseur
monitoring en bemalingen a.jongerius@wareco.nl
Mark Justus projectmedewerker
drs. ing. A. de Keizer Adviseur
Bodem(onderzoek), monitoring en nazorg bodemverontreiniging, projectleider bodemsanering. V&G-coördinator a.dekeizer@wareco.nl
Rene van Kerkwijk projectmedewerker
M. der Kinderen, MSc adviseur
Grondwater - Geohydrologisch onderzoek, WWD, diepte-infiltratie, GIS m.derkinderen@wareco.nl
ing. M. Klein Overmeen adviseur
Stedelijk water - Onderzoek en ontwerp riolering, retentie en infiltratie, Watertoets, afkoppelen m.kleinovermeen@wareco.nl
ing. Tjeerd Kluskens adviseur
Wouter Kooijman Specialist
Bemaling, fundering & monitoring w.kooijman@wareco.nl
Lolita Koopman facilitaire dienst
Rita Kop secretariaat
Arjen Kort, BSc adviseur
monitoring en bemalingen a.kort@wareco.nl
ir. Dennis Kuijk adviseur
Stedelijk water - ontwerp riolering, drainage, oppervlaktewater, Sobek-modellering, afkoppelen, engineering d.kuijk@wareco.nl
drs. ing. M. Kuiper Business Unit Manager
Grondwater - onderzoek, beleid, planvorming, geohydrologie, grondwatermodellen m.kuiper@wareco.nl
ir. C. Kwakernaak adviseur
bodemsaneringtechnieken, bodemonderzoek, saneringsplannen, projectleider bodemsanering brl 6000 c.kwakernaak@wareco.nl
ing. Niels Lenior adviseur
stedelijk water n.lenior@wareco.nl
Ron Liesveld funderingsinspecteur
funderingsinspecties, metingen, gebouwinspecties r.liesveld@wareco.nl
ir. Arnout Linckens adviseur
stedelijk water - ontwerp riolering, drainage, oppervlaktewater, Sobek-modellering, afkoppelen, engineering a.linckens@wareco.nl
ing. Ralph Meendering adviseur
monitoring en bemalingen r.meendering@wareco.nl
ing. Rick Oosterhoff adviseur
risicobeheersing - grondwatermodellering, grondwaterbemalingen, ontwerp bouwputten, geotechniek r.oosterhoff@wareco.nl
Sander v. der Plas, MSc Adviseur
Stedelijk water, onderzoek wateroverlast, datavisualisatie, GIS s.vanderplas@wareco.nl
Marcel Post milieukundig begeleider
milieukundig begeleider bodemsanering (brl 6000), directievoering en toezicht, monstername (brl 2000), metingen, inspecties m.post@wareco.nl
Jan Put, MSc Directeur
Erik Spronk, MSc adviseur
stedelijk water - data analyse, onderzoek, GIS e.spronk@wareco.nl
John Stanthardt funderingsinspecteur
Funderinginspecties, metingen, gebouwinspecties j.stanthardt@wareco.nl
Fred Stenekes meettechnicus
stedelijk water - meten en monitoring, real-time en online data, WarecoWaterData f.stenekes@wareco.nl
Martijn Stuivenberg projectmedewerker
ir. Koen Termeer senior adviseur
bodem - onderzoek, strategisch advies, datamanagement en informatisering k.termeer@wareco.nl
ing. Maurits Tillema adviseur
funderingen - geotechniek m.tillema@wareco.nl
dr. Lieselotte Tolk senior adviseur
Judith Van der Veen Managementassistente
Paul Vergouwe projectmedewerker
Fonz Vorselaars adm. medewerker
ing. Renzo Vriezekolk Projectleider
WarecoWaterData, monitoring, grondwatermeetnetten r.vriezekolk@wareco.nl
ir. Johan de Waard adviseur
stedelijk water j.dewaard@wareco.nl
Ir. Sjoerd Wester adviseur
Grondwater - onderzoek, data analyse, meten en monitoring, GIS s.wester@wareco.nl
Riemer de Witte, MSc adviseur
Ir. Judith Zwart Adviseur

Onze vestigingen

Amsterdamseweg 71
1182 GP Amstelveen
T: 020 750 46 00
E: info@wareco.nl

Routeplanner

Burgemeester van der Borchstraat 2
7451 CH Holten
T: 0570 66 09 10
E: info@wareco.nl

Routeplanner

Contactformulier