Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze projecten, diensten of werkzaamheden? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch, per e-mail of met het contactformulier.

Ontmoet ons team

Arjan Averink, MSc adviseur
Stedelijk water - Ontwerp riolering en drainage, SOBEK modellering, monitoring a.averink@wareco.nl
ing. Max Boerma adviseur
Stedelijk water - oppervlaktewater, afkoppelen, Sobek-modellering, drainage m.boerma@wareco.nl
Eugène van den Bor adviseur
Willem Brouwer adviseur
Stedelijk water w.brouwer@wareco.nl
Astrid van Bossé Secretaresse
Roel Bruijn, MSc adviseur
risicobeheersing - grondwatermodellering, grondwater bemalingen, ontwerp bouwputten r.bruijn@wareco.nl
Tiemen de By, Bsc Adviseur
Stedelijk water t.deby@wareco.nl
Jeroen Dekker adviseur
Stefan Dekker, MSc Adviseur
Grondwateronderzoek, -analyse, -monitoring, GIS, infiltratie s.dekker@wareco.nl
Karin van Dijk adviseur
stedelijk water k.vandijk@wareco.nl
Marco van Dijk adviseur
Mark van Dijk, MSc adviseur
Stedelijk water - oplossen wateroverlast, klimaatbestendigheid, rioolontwerp, asset management m.vandijk@wareco.nl
Jan Dijkstra milieukundig begeleider
bodemsanering, monstername (brl 2000), metingen, inspecties j.dijkstra@wareco.nl
drs. ing. C. Gijsbertsen adviseur
grondwater - geohydrologie, kwantitatieve en kwalitatieve grondwatermodellen, GIS, bodemonderzoek c.gijsbertsen@wareco.nl
Pytrik Graafstra, MSc Adviseur
ing. Frank de Groot projectmanager
infrastructuur en bodemsanering, binnenstedelijke ontwikkelingen, sloop, nieuwbouw, contractvorming, projectmanagement, risicobeheersing, directievoering f.degroot@wareco.nl
Martin de Groote milieukundig begeleider
bodemsanering, monstername (brl 2000), metingen, inspecties m.degroote@wareco.nl
ir. Marjon ten Hagen senior adviseur
stedelijk water - onderzoek, monitoring, beleid, planvorming m.tenhagen@wareco.nl
Marco Hof Projectmanager
Imre van Hal, BSc adviseur
Bemalingen - Bemalingsadviezen, monitoringsplannen, grondwatermodellen, risicobeheersing i.vanhal@wareco.nl
Hoi-Man Hau Business Unit Manager
Guy Henckens senior specialist
senior specialist stedelijk water g.henckens@wareco.nl
Francis Hertz Secretariaat
S. de Hilster, MSc Adviseur
Jeroen Hoksbergen coörd. buitendienst
milieukundig begeleider bodemsanering (brl 6000), directievoering en toezicht, monstername (brl 2000), metingen, inspecties j.hoksbergen@wareco.nl
Kelvin Hoogeboom, BSc Adviseur
Alexander Jongerius adviseur
monitoring en bemalingen a.jongerius@wareco.nl
Mark Justus projectmedewerker
drs. ing. A. de Keizer Adviseur
Bodem(onderzoek), monitoring en nazorg bodemverontreiniging, projectleider bodemsanering. V&G-coördinator m.dekeizer@wareco.nl
M. der Kinderen, MSc adviseur
Grondwater - Geohydrologisch onderzoek, WWD, diepte-infiltratie, GIS m.derkinderen@wareco.nl
ing. M. Klein Overmeen adviseur
Stedelijk water - Onderzoek en ontwerp riolering, retentie en infiltratie, Watertoets, afkoppelen m.kleinovermeen@wareco.nl
Lolita Koopman facilitaire dienst
Rita Kop secretariaat
Arjen Kort adviseur
monitoring en bemalingen a.kort@wareco.nl
ir. Dennis Kuijk adviseur
Stedelijk water - ontwerp riolering, drainage, oppervlaktewater, Sobek-modellering, afkoppelen, engineering d.kuijk@wareco.nl
drs. ing. M. Kuiper Business Unit Manager
Grondwater - onderzoek, beleid, planvorming, geohydrologie, grondwatermodellen m.kuiper@wareco.nl
ir. C. Kwakernaak adviseur
bodemsaneringtechnieken, bodemonderzoek, saneringsplannen, projectleider bodemsanering brl 6000 c.kwakernaak@wareco.nl
Niels Lenior adviseur
stedelijk water n.lenior@wareco.nl
Ron Liesveld funderingsinspecteur
funderingsinspecties, metingen, gebouwinspecties r.liesveld@wareco.nl
ir. Arnout Linckens adviseur
stedelijk water - ontwerp riolering, drainage, oppervlaktewater, Sobek-modellering, afkoppelen, engineering a.linckens@wareco.nl
ing. Arjen van Maanen projectleider
funderingen - onderzoek, bouwkundig advies, risicobeheersing a.vanmaanen@wareco.nl
ir. Marcel Maasbommel Senior adviseur
Stedelijk water - WarecoWaterData, meet- en monitoringsstrategie m.maasbommel@wareco.nl
Ralph Meendering adviseur
monitoring en bemalingen r.meendering@wareco.nl
ing. Martin Mees senior projectleider
funderingen - onderzoek, bouwkundig advies, risicobeheersing m.mees@wareco.nl
ing. Rick Oosterhoff adviseur
risicobeheersing - grondwatermodellering, grondwaterbemalingen, ontwerp bouwputten, geotechniek r.oosterhoff@wareco.nl
Sander v. der Plas, MSc Adviseur
Stedelijk water, onderzoek wateroverlast, datavisualisatie, GIS s.vanderplas@wareco.nl
Marcel Post milieukundig begeleider
milieukundig begeleider bodemsanering (brl 6000), directievoering en toezicht, monstername (brl 2000), metingen, inspecties m.post@wareco.nl
Jan Put Directeur
Erik Spronk, MSc adviseur
stedelijk water - data analyse, onderzoek, GIS e.spronk@wareco.nl
John Stanthardt funderingsinspecteur
Funderinginspecties, metingen, gebouwinspecties j.stanthardt@wareco.nl
Fred Stenekes meettechnicus
stedelijk water - meten en monitoring, real-time en online data, WarecoWaterData f.stenekes@wareco.nl
ir. Koen Termeer senior adviseur
bodem - onderzoek, strategisch advies, datamanagement en informatisering k.termeer@wareco.nl
ing. Maurits Tillema adviseur
funderingen - geotechniek m.tillema@wareco.nl
Lieselotte Tolk senior adviseur
Judith Van der Veen Managementassistente
Paul Vergouwe projectmedewerker
Fonz Vorselaars adm. medewerker
ing. Renzo Vriezekolk Projectleider
WarecoWaterData, monitoring, grondwatermeetnetten r.vriezekolk@wareco.nl
Johan de Waard adviseur
stedelijk water j.dewaard@wareco.nl
Ir. Sjoerd Wester adviseur
Grondwater - onderzoek, data analyse, meten en monitoring, GIS s.wester@wareco.nl
Riemer de Witte adviseur
Vera Zaremba adviseur
monitoring en bemalingen v.zaremba@wareco.nl
Ir. Judith Zwart Adviseur

Onze vestigingen

Amsterdamseweg 71
1182 GP Amstelveen
T: 020 750 46 00
E: info@wareco.nl

Routeplanner

Burgemeester van der Borchstraat 2
7451 CH Holten
T: 0570 66 09 10
E: info@wareco.nl

Routeplanner

Contactformulier