Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Disclaimer

De website www.wareco.nl is eigendom van en staat onder beheer van Wareco BV. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.wareco.nl.

Wareco BV publiceert op deze website ter informatie teksten en afbeeldingen over haar projecten en dienstverlening.

De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en Wareco BV spant zich in om de inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Wareco BV aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van hetgeen wordt getoond.

Daarnaast is Wareco BV niet verantwoordelijk voor content van aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de informatie op de website, liggen bij Wareco BV.