Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Disclaimer WWD

WarecoWaterData-portal

Wareco spant zich in om de nauwkeurigheid van de gemeten grondwaterstanden te waarborgen. Ondanks onze zorg en aandacht aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door storingen in de WWD-portal of door het gebruik van onze data.