Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Wouter Kooijman 06-12897958
Mail Wouter Kooijman

Inventarisaties

Beleid dient gestoeld te zijn op betrouwbare gegevens. Wij voeren beleidsondersteunende inventarisaties van gegevens uit. Door onze jarenlange ervaring met het verzamelen van gegevens kunnen wij een doelmatige en efficiënte verzameling samenstellen.

Resultaten van dergelijke inventarisaties kunnen zijn: 

  • Archiefgegevenskaarten;
  • Risicokaarten;
  • Funderingsschade-scheefstandkaarten;
  • Gevelschouwbeoordelingen;
  • Funderingstype-kaarten;
  • Funderingskwaliteitskaarten;
  • Grondwaterstandkaarten.

Funderingsproblemen zijn een wezenlijk aspect bij het beheer van het stedelijk gebied. Het is vaak doelmatig en efficiënt om de funderingsproblematiek planmatig aan te pakken. Wij ondersteunen in de beleidsadvisering en stellen beheerplannen op. Ten behoeve van een adequaat beheer van relevante gegevens kunnen we een toegesneden FIS (FunderingsInformatieSysteem) leveren. Voorlichting en communicatie met de betrokken bewoners kan eveneens deel uit maken van onze advisering.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Wouter Kooijman Contact

 06-12897958