Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Wouter Kooijman 06-12897958
Mail Wouter Kooijman

Due Diligence en historisch vastgoed

engelse vertaling

Historisch vastgoed wordt gekenmerkt door een oude constructie, oude bouwmethoden en verouderde materialen. De financiële risico's bij verwerven van historisch vastgoed zijn groot, zeker als een monumentale waarde aan het vastgoed is toegekend.

Inschatting ondergrondse risico's

Bij eigendomsoverdracht is een gedegen risico-inschatting voor het hele pand essentieel. Vaak wordt er bij de besluitvorming te weinig aandacht besteed aan de ondergrondse risico's, terwijl juist in die ondergrond zeer grote risico's aanwezig kunnen zijn.

Zorgvuldigheid en deskundigheid

Deskundigheid met betrekking tot de ondergrondse constructie van het pand is voor het juist waarderen van de risico's noodzakelijk. Wij hebben in ons 35-jarige bestaan juist op dit gebied veel kennis vergaard; deze kennis is inzetbaar voor uw risico-inschatting.

Bij uw transactie is gepaste zorgvuldigheid (due diligence) met betrekking tot de ondergronds aanwezige risico's van de bebouwing absoluut aan te bevelen.

Concreet gaat het daarbij om een snelle en adequate inschatting van risico's die verband houden met het mogelijk verminderd functioneren van het ondergrondse deel van het vastgoed zoals bijvoorbeeld oude funderingsconstructies en vochtproblematiek in kelders en souterrains.

Specifieke deskundigheid is noodzakelijk om de signalen die hiermee verband houden goed te kunnen duiden.

Ervaren adviseurs

Onze ervaren adviseurs kunnen u waar nodig met raad en daad bijstaan, in eerste instantie met bijvoorbeeld een quick-scan, maar zo nodig ook met uitgebreider onderzoek.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Wouter Kooijman Contact

 06-12897958