Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Wouter Kooijman 06-12897958
Mail Wouter Kooijman

Geotechnisch management

Bouwen in de ondergrond is complex. Wij begeleiden u in het technisch en procedureel voorbereiden van ondergrondse constructies. Gebleken is dat een integrale aanpak, waarbij alle relevante aspecten gelijktijdig worden belicht en de juiste kennis op het juiste moment wordt ingezet, leidt tot een effectief ontwerp-proces en belangrijke kostenbesparingen.

Veel invloeden 

De bouw van ondergrondse constructies kan grote invloed hebben op de omgeving, zowel tijdens de aanleg als tijdens de verdere levensduur van de constructie. Natuurlijk dienen de constructie van de bouwkuip en de uiteindelijke constructie in samenhang te worden beschouwd.

Vaak spelen ook bodemverontreiniging en watergerelateerde aspecten een rol in het ontwerpproces. Daarnaast beïnvloeden de diverse procedurele aspecten en vergunningen het ontwerpproces en de voorbereiding

Integrale aanpak effectief

Wij hebben veel ervaring opgebouwd in het technisch en procedureel voorbereiden van ondergrondse constructies. Gebleken is dat een integrale aanpak, waarbij alle relevante aspecten gelijktijdig worden belicht, leidt tot een effectief ontwerpproces en belangrijke kostenbesparingen. 

Technisch adviesteam

Een integrale aanpak van het voorbereiden van een ondergrondse constructie betekent dat specialistische kennis moet worden georganiseerd. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een technisch adviesteam.

De kracht van een technisch adviesteam zit in een pragmatische bundeling van specialistische kennis. Op alle adviesgebieden is de klant zodoende verzekerd van inbreng op topniveau. Doorgaans maken onze drie specialismen (bodem, water en funderingen) met een constructeur, onderdeel uit van een technisch adviesteam.

Zo nodig kunnen experts op het gebied van geotechniek en omgevingsbeïnvloeding worden ingeschakeld. Het technisch team is in de regel niet in zijn geheel onderdeel van het bouwteam voor het gehele project. In het bouwteam kan het technisch team bijvoorbeeld worden vertegenwoordigd door de constructeur die bij het gehele project betrokken is.

Te behandelen aspecten

Binnen het ontwerpteam kunnen de volgende aspecten worden behandeld:

  • Geotechnisch onderzoek;
  • Geohydrologisch onderzoek;
  • Beoordeling omgevingsgerelateerde randvoorwaarden;
  • Milieutechnisch onderzoek;
  • Archeologie;
  • Vergunningen en procedures;
  • Monitoringsplan;
  • Monitoring.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Wouter Kooijman Contact

 06-12897958