Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Wouter Kooijman 06-12897958
Mail Wouter Kooijman

Grootschalig funderingsonderzoek

Wij hebben voor een groot aantal gemeentelijke opdrachtgevers en waterschappen grootschalig funderingsonderzoek uitgevoerd. Het doel hiervan is meestal om op gebieds- of wijkniveau een beeld te krijgen van de funderingskwaliteit. Dit vormt de basis voor gerichte maatregelen.

De resultaten van het onderzoek worden bijvoorbeeld gebruikt om:

 • Beleid te ontwikkelen voor funderingsbeheer;
 • Prioriteiten te bepalen voor de aanpak van funderingsherstel;
 • Als input te dienen voor gedetailleerd onderzoek op gebouwniveau;
 • Randvoorwaarden te scheppen voor stedelijke ontwikkeling;
 • Peilbesluiten te onderbouwen.

Grootschalig funderingsonderzoek wordt opgebouwd uit dezelfde onderdelen die zijn genoemd onder funderingsonderzoek. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan een optimale dichtheid van meetgegevens over het gebied in relatie tot de representativiteit.

Het eindresultaat van grootschalig funderingsonderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Scheefstandkaarten;
 • Zakkingkaarten;
 • Gevelschouwbeoordelingen;
 • Funderingsdiepte- of funderingshoogtekaarten;
 • Funderingstypekaarten;
 • Funderingskwaliteitskaartenfunderingsschade-risicokaarten.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Wouter Kooijman Contact

 06-12897958