Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Arjen van Maanen 020 750 46 00
Mail Arjen van Maanen

Risicobeheersing en schadepreventie

Wij kunnen vooraf maatregelen ontwerpen om omgevingsschade bij ondergrondse constructies te voorkomen. Ook kunnen wij worden ingezet voor een second opinion of oorzaakbepaling van schade.

Kans op schade 

Wij worden vaak ingeschakeld als er een risico bestaat op schade aan een of meerdere gebouwen door werkzaamheden in de omgeving. Voorbeelden van werkzaamheden die schade aan belendingen kunnen veroorzaken zijn: heiwerk, bouwputten, waterpeilverlagingen, ophogingen en trillingen.

Analyse vooraf

Het beste is natuurlijk als schade door dergelijke activiteiten kan worden voorkomen. Dan wordt de toestand van de fundering en het casco van het bedreigde pand vooraf geanalyseerd en worden de mogelijke nadelige gevolgen geïnventariseerd. Dit kan leiden tot een advies om de aanpak van de werkzaamheden te wijzigen.

Proactieve monitoring

Soms is, ondanks een preventief onderzoek vooraf,  schade niet uit te sluiten. In dat geval adviseren wij over het uitvoeren van proactieve monitoring. Onderdeel van monitoring zijn vaak compenserende maatregelen die moeten worden genomen als uit monitoring blijkt dat kritieke waarden worden gemeten.

Opgetreden schade

Wij worden ook ingeschakeld als de schade al is opgetreden. In dat geval kan een analyse van de oorzaak van de schade worden gemaakt en kunnen adviezen worden opgesteld voor schadeherstel, kosten en kostendragers.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arjen van Maanen Contact

Mail Arjen van Maanen  020 750 46 00