Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Wouter Kooijman 06-12897958
Mail Wouter Kooijman

Risicobeheersing en schadepreventie

Bij het realiseren van ondergrondse contructies, wilt u het risico op omgevingsschade natuurlijk minimaliseren. Wareco ontwerpt maatregelen om bij werkzaamheden schade in de omgeving te voorkomen. Ook kunnen wij worden ingezet voor een second opinion of oorzaakbepaling van schade.

Kans op schade 

We worden vaak ingeschakeld als er een risico bestaat op schade aan een of meerdere gebouwen door werkzaamheden in de omgeving. Voorbeelden van deze werkzaamheden zijn: heiwerk, bouwputten, waterpeilverlagingen, ophogingen en trillingen.

Analyse vooraf

Het beste is natuurlijk het voorkomen van schade. Dan analyseren we vooraf de toestand van de fundering en het casco van het bedreigde pand en worden de mogelijke nadelige gevolgen geïnventariseerd. Dit kan leiden tot een advies om de aanpak van de werkzaamheden te wijzigen.

Proactieve monitoring

Soms is, ondanks een preventief onderzoek vooraf,  schade niet uit te sluiten. In dat geval adviseren wij over het uitvoeren van proactieve monitoring. Onderdeel van monitoring zijn vaak compenserende maatregelen die moeten worden genomen als uit monitoring blijkt dat kritieke waarden worden gemeten.

Opgetreden schade

Ook als de schade al is opgetreden, kunnen wij u van dienst zijn. In dat geval kan een analyse van de oorzaak van de schade worden gemaakt en stellen we adviezen op voor schadeherstel, kosten en kostendragers.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Wouter Kooijman Contact

 06-12897958