Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Wouter Kooijman 06-12897958
Mail Wouter Kooijman

Voorlichting

Oude funderingen en hun prestaties zijn voor veel betrokkenen een groot raadsel. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om de boodschap helder en duidelijk te verwoorden en over te brengen. Wij doen dit onder andere door het organiseren van presentaties en voorlichtingsmomenten voor zowel bewoners als professionals en bestuurders.

Onze ervaring leert dat voorlichting ervoor zorgt dat een herstelproject beter, sneller of soepeler verloopt. Vooruitlopend op plannen, planning en uitvoering kan voorlichting helpen om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.  

Voorlichting voor professionals en bestuurders

Wij helpen bestuurders om oorzaak en gevolg van funderingsproblematiek in volle omvang te doorgronden. Vooruitlopend op plannen, aanbestedingen en uitvoering kunnen alle aspecten van een project worden beoordeeld en meegewogen in het beslissingsproces, of dat nu finanieel, technisch of politiek georiënteerd is.

Voorlichting voor bewoners

Onze ervaring is dat, na een voorlichtingsavond voor bewoners, een project in de uitvoeringsfase veelal soepeler verloopt. Voorlichting kan ook worden uitgebreid met een inspraakavond. Gemeenten die op deze manier de mening en ideeën van betrokken bewoners meenemen in hun plannen, kunnen rekenen op een breder draagvlak.

Wij bereiden de voorlichtings- of inspraakavond mede voor, kunnen dienen als vraagbaak voor technisch-inhoudelijke vragen en kunnen fungeren als gespreksleider. 

Ook bewonersenquêtes kunnen een rol spelen in het proces van voorlichting. We hebben deze expertise in huis. Vraag naar onze referenties.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Wouter Kooijman Contact

 06-12897958