Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Wouter Kooijman 06-12897958
Mail Wouter Kooijman

Wareco en funderingen

We verrichten al ruim 35 jaar funderingsonderzoek met een deskundig team van onderzoekers en hebben alle onderzoeksmethodieken in huis. Onze dienstverlening bestrijkt het gehele spectrum van funderingsonderzoek en grootschalige inventarisaties. Van funderingskwaliteit tot eenvoudige inschattingen van mogelijke funderingsrisico's.

Afhankelijk van uw doelstelling ontwikkelen wij een projectspecifiek meetprogramma om de kwaliteit van een bestaande fundering te bepalen. Ons doel: een op uw situatie en voor uw doel geschikte beoordeling van de fundering en een handhavingsadvies op maat.

Onze expertise zetten we in voor grote en kleine projecten - van het Rijksmuseum in Amsterdam tot particuliere woonhuizen - maar ook voor aan- en verkoop van onroerend goed of voor grootschalige renovaties. Niet alleen onze 35 jaar-praktijkervaring spreekt boekdelen.

Door onze aanpak, waarbij we onze kennis van bodem en water altijd mee in beschouwing nemen, beschouwt vriend en vijand ons als dé autoriteit in Nederland op het gebied van funderingsproblematiek. Daarnaast is onze directeur, Peter den Nijs, voorzitter van F3O, de branchevereniging voor funderingsspecialisten.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Wouter Kooijman Contact

 06-12897958