Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Martin Mees 020 750 46 00
Mail Martin Mees

Funderingsonderzoek Zaanstad

Wij hebben in 2002 en 2009 in opdracht van de Gemeente Zaanstad bij ruim 600 woningblokken (in totaal ruim 1.700 panden) funderingsonderzoek uitgevoerd.

Onderzoek

Het onderzoek heeft bestaan uit archiefonderzoek, lintvoegwaterpassingen, gevelinspecties, inpandige inspecties en funderinginspecties. Per bouwblok is een advies uitgebracht over de termijn waarop het treffen van maatregelen aan de fundering noodzakelijk zal zijn.

Financieringsregeling

De gemeente heeft om een aanpak van de bedreigde woningblokken te stimuleren, een laagrentende financieringsregeling ingesteld om de eigenaren te ondersteunen bij de aanpak van de problemen. Deze financieringsregeling is inmiddels beëindigd.

Bacteriële aantasting

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken wordt geconcludeerd dat een zeer groot deel van de oude woningvoorraad in Zaanstad op grenenhouten palen is gefundeerd die gevoelig zijn voor bacteriële aantasting.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Martin Mees Contact

Mail Martin Mees  020 750 46 00