Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur Erik Spronk, MSc 020 750 46 00
Mail Erik Spronk

Handboek drainagesystemen Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht legt aanzienlijke lengten drainage aan. Om te zorgen voor een robuust, duurzaam en samenhangend drainagesysteem, hebben wij een programma van eisen opgesteld. Het resultaat is een handboek voor ontwerp, aanleg en beheer.

Effectief systeem opbouwen

De gemeente Zwijndrecht legt bij rioolvervanging op grote schaal drainage aan om te hoge grondwaterstanden te voorkomen. De komende jaren groeit de totale lengte van drainages daarmee aanzienlijk.

Vanuit haar grondwaterzorgplicht wil de gemeente een samenhangend en effectief drainagesysteem opbouwen. Een systeem dat robuust en duurzaam is en in levensduur gelijk op gaat met de riolering.

Goed onderhoud

In de gemeente Zwijndrecht liggen al een aantal drainagesystemen die ouder zijn dan vijf jaar. Een aantal systemen ligt onder het asfalt. Bij het defect raken van de drainageleidingen (bijvoorbeeld door verstopping met ijzeroxide) is het opgraven van een drainageleiding geen reële optie. Daarom is het van belang om de bestaande drainagesystemen met zorg te onderhouden.

Handboek

Wij hebben een programma van eisen opgesteld waarmee deze doelstellingen ten aanzien van beheer en ontwerp kunnen worden ingevuld. Dit is verwoord in een handboek met specifieke eisen, richtlijnen en achterliggende overwegingen voor de regio Zwijndrecht. Het handboek is opgedeeld in ‘ontwerp en aanleg’ en ‘beheer’.

De aanbevelingen van de Leidraad Riolering worden gevolgd en concreet ingevuld voor de lokale situatie aan de hand van verschillende principe tekeningen en verklarende situatieschetsen. Papier is geduldig.

Bijeenkomst gebruikers

Om te zorgen dat het programma van eisen ook daarwerkelijk door de medewerkers van de gemeente wordt toegepast in de praktijk, is het in een bijeenkomst met diverse medewerkers van de gemeente besproken. Ook enkele omliggende Drechtsteden namen deel aan het overleg.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Erik Spronk Contact

Mail Erik Spronk  020 750 46 00