Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Bezoek onze stand en volg onze lezing!

Op donderdag 9 november staan we op de beurs Water in de Openbare Ruimte in de Expo Houten. Een vakbeurs over groene, water- en klimaatbestendige openbare ruimte. Daar weten wij alles van!

Al meer dan 35 jaar zijn we specialist op de vakgebieden bodem, water en funderingen. Met ruim zestig collega's werken we aan duurzame, hoogwaardige en klimaatbestendige oplossingen.

Waterbeheer gaat bij ons over hemelwater, grondwater, rioolwater en oppervlaktewater en de interactie daartussen; in de bebouwde omgeving.

Lezing over Urban Waterbuffer

Door Urban Waterbuffer (UWB) is de openbare ruimte beter bestand tegen zowel natte als droge perioden. UWB is een ruimtelijk inpasbaar concept om regenwater in stedelijk gebied te zuiveren en langer in de ondergrond vast te houden om op een later moment weer te gebruiken.

Maarten Kuiper (Wareco), Wilrik Kok (Field Factors) en Koen Zuurbier (KWR) vertellen u graag meer over het onderzoek, de ervaringen met casestudies en de meerwaarde die UWB kan bieden voor zowel een enkel gebouw als een hele wijk. > meer informatie 

Gratis toegang

Op de beurswebsite kunt u zich vooraf registreren voor gratis toegang.