ir. Stan Geurts van Kessel

Uw adviseur

ir. Stan Geurts van Kessel
020 750 46 00

Mail Stan

Advies Wareco.nl

De Klimaatbestendige Stad

Ondergelopen straten, water in kruipruimtes, droogvallende funderingen en een zakkend maaiveld. Herkenbare problemen die door een verandering van ons klimaat steeds belangrijker worden. Wij kunnen u helpen deze problemen te voorkomen of op te lossen. Op wijk, straat en stedelijk niveau. Met nieuwe oplossingen of een aanpassing aan reguliere projecten.