Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Frank de Groot 020 750 46 00
Mail Frank de Groot

Wat kunnen wij voor aannemers betekenen?

Bij aanbestedingen, met name bij geïntegreerde contracten, kunt u te maken krijgen met zaken die niet tot uw ‘core business’  behoren, zoals:

  • bodemverontreiniging en -sanering;
  • verzorgen van allerlei vergunningen;
  • overleg met bevoegd gezag;
  • vragen op het gebied van bouwputten;
  • bemaling en water(-huishouding);
  • funderingen.

Wij zijn deskundig op dit gebied en leveren u pragmatische en kosteneffectieve oplossingen die u 1:1 kunt vertalen naar uw inschrijving.

Daarnaast kunnen wij u helpen om uw scoringskans bij EMVI-aanbestedingen te vergroten: wij kunnen zorgdragen voor een helder en realistisch plan van aanpak; desgewenst verzorgen we alleen bepaalde onderdelen.  

Werken op basis van een vaste prijs, behoort ook tot de mogelijkheden.