Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Johan Bouma 0570 66 09 10
mail Johan Bouma

Wareco en gemeenten

Wij werken voor veel gemeenten. Vaak al geruime tijd. Dit komt niet alleen door onze deskundigheid en betrokkenheid. We communiceren ook helder. Met u èn met bewoners en omwonenden van een project. Met een goed verloop van uw project tot gevolg.

Onze gecombineerde kennis van de stedelijke ondergrond, bodemverontreiniging, het water en de bebouwing, is bijzonder. We herkennen risico’s en adviseren praktisch.

We ondersteunen u bij het opstellen van beleid en beheerplannen. We voeren deskundig onderzoek uit naar oorzaken van (grond)wateroverlast en helpen onze klanten met duurzame en klimaatbestendige ontwerpen en oplossingen.

We besteden aandacht aan een goede voorbereiding, zodat de uitvoering van uw project soepel verloopt.