Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Nico Borreman 020 750 46 00
Mail Nico Borreman

Hulp nodig met de ondergrond van een bedrijventerrein?

Soms krijgt een bedrijf te maken met problemen in de ondergrond. In dat geval zoekt u een ondernemende adviseur die uw taal spreekt en uw doelen begrijpt.

Wareco heeft tientallen jaren ervaring met bodemverontreiniging en bodemsanering op bedrijfsterreinen. Onze expertise betreft grondtransacties, nieuwbouw, locatie-ontwikkeling, afkoop en  beheer van historische verontreinigingen en de aansprakelijkheid hiervoor.

Ons vergunningenloket is op de hoogte van de bodem- en watervergunningen waar een bedrijf mee te maken kan krijgen.

We kennen de wettelijke eisen en spreken de taal van de overheid. In onze advisering handelen wij snel, pragmatisch en doelgericht.