Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Nico Borreman 020 750 46 00
Mail Nico Borreman

Wareco en projectonwikkelaars

De ondergrond is bij veel ontwikkelingen een onzekere kostenpost. Wij zetten ons in om deze onzekerheid voor projectontwikkelaars beheersbaar te maken.

Dit doen wij in alle stadia van een project: van een bandbreedte-analyse bij verwerving tot een gedetailleerde en specifieke aanpak bij realisatie.

Wij adviseren u over:

  • bodemverontreiniging
  • grondwaterproblematiek
  • archeologie
  • zettingen
  • ondergrondse infrastructuur
  • kelders en bouwputten
  • sloop
  • asbestproblematiek.

Bij het bouw- en woonrijp maken, adviseren wij over klimaatbestendig en duurzaam waterbeheer.

We kennen de wettelijke eisen en spreken de taal van de vergunningverlener.

Bij de uitvoering van een project verzorgen we de noodzakelijke technische onderzoeken en vergunningen. We adviseren over de aanbesteding aan een uitvoerende partij en begeleiden die uitvoering.