Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Martin Mees 020 750 46 00
Mail Martin Mees

Woningbeheerders en funderingen

Voor woningbeheerders is inzicht in de kwaliteit van de fundering van woningcomplexen noodzakelijk om scenario’s voor de toekomstige exploitatie per complex te kunnen vaststellen.

Hoe ouder de bebouwing, hoe groter de risico’s op funderingsgebreken. Een doelmatige, efficiënte en professionele benadering van funderingsonderzoek is noodzakelijk.

Wij zijn specialist op dit vakgebied. Alle onderzoeksstappen worden conform de afspraken in de richtlijn van F3O uitgevoerd. Op basis van de rapportage kan tot prioritering voor toekomstige aanpak worden gekomen.