Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
De klimaatbestendige stad

Ondergelopen straten, water in kruipruimtes, droogvallende funderingen en een zakkend maaiveld. Herkenbare problemen die door een verandering van ons klimaat steeds belangrijker worden. Wij helpen u met het voorkomen of oplossen van deze problemen. Op wijk, straat en stedelijk niveau. Met nieuwe oplossingen of het integreren van klimaataanpassingen in reeds geplande projecten.

 

10
2858