Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Marjon ten Hagen 020 750 46 00
Mail Marjon ten Hagen

FUNGIS

‘Weten wat je weet, en weten wat je niet weet’ is het motto van het FUNGIS. Het geeft beleidsmakers, projectleiders en beheerders snel inzicht in funderingsgegevens in een stad, wijk of straat.

In het kader van de Waterwet is deze kennis essentieel bij de voorbereiding van beleid en uitvoeringsprojecten in de openbare ruimte, zoals rioolvervangingen. Met een FUNGIS kan op zorgvuldige en doelmatige wijze inzicht worden verkregen in de kwetsbaarheid van funderingen in een gebied en kan er sneller en bewuster een keuze worden gemaakt voor risicobeperkende maatregelen.

Waarom een FUNGIS?

Oudere bebouwing en te lage grondwaterstanden, dat is een slechte combinatie. Een te lage grondwaterstand betekent: risico op paalrot of op ongelijkmatige zetting van de bodem. De wet zegt niks over hoe groot of klein dit risico mag zijn. Wel zegt de Waterwet dat gemeenten een inspanningsverplichting hebben als het gaat om grondwaterbeheer in openbaar gebied. En dat er volgens de principes van zorgvuldigheid en doelmatigheid gehandeld moet worden.

Zorgvuldigheid, dat betekent onder andere ‘zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen’. Een FUNGIS is daarom een wezenlijk instrument voor het beheer van de bestaande stad. In het kader van de Waterwet, heeft uw gemeente deze informatie nodig bij de voorbereiding van uitvoeringsprojecten en beleid.

Toenemend belang door klimaatverandering

Met het veranderen van het klimaat, waarbij de weerextremen zullen toenemen, wordt het grondwaterbeheer in stedelijk gebied steeds complexer. Wateroverlast en verdroging vechten met elkaar om aandacht.

Maatregelen tegen wateroverlast kunnen juist verdroging veroorzaken. Het wordt daardoor nog belangrijker om voldoende en betrouwbare informatie beschikbaar te hebben, onder andere informatie over mogelijk kwetsbare funderingen.

Inzicht en analyse van risico's

We hebben inmiddels voor diverse gemeenten in Zuid-Holland een FUNGIS ontwikkeld. In het FUNGIS zijn funderingsgegevens op pandniveau centraal in een database opgeslagen. Met één muisklik verschijnt op het scherm een overzichtskaart van bijvoorbeeld panden die op houten palen zijn gefundeerd. Of van panden met een bouwjaar van voor de oorlog waarvan geen informatie over de fundering beschikbaar is.

Het FUNGIS biedt, naast het presenteren van gegevens, ook de mogelijkheid om ruimtelijke berekeningen te maken. Hierdoor kunnen de funderingsgegevens eenvoudig worden gebruikt om analyses te maken, zoals bijvoorbeeld het in kaart brengen van gebieden waar het niveau van het bovenste funderingshout hoger is dan de grondwaterstand.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Marjon ten Hagen Contact

Mail Marjon ten Hagen  020 750 46 00