Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Klimaat en de bestaande stad

We geven inzicht in klimaateffecten als extreme buien en verdroging en we bieden oplossingen. Samen met bewoners beperken we wateroverlast, bodemdaling en paalrot.