Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Wateroverlastkaart

Het klimaat verandert. De algemene verwachting is dat regenbuien heviger zullen worden en vaker zullen voorkomen. Bij extreme neerslag is het riool niet voldoende om het water af te voeren. Het water zal in dit geval over straat naar het laagste punt stromen. Wij berekenen hoe het water stroomt, en waar het zich verzamelt. Wat is de ‘escape’ voor het vele regenwater?

Een kaart in 2, 3 of 4-D

We laten dat zien met een (interactieve) WaterOverLastKaart (Wolk). In de Wolk-2D laten we een plat vlak zien van bijvoorbeeld een polder. Voor een simulatie in hellend gebied, zoals de duinen of een heuvelrug, bieden we de Wolk-3D met hoogteverschillen. Om het tijdsverloop van de water-op-straat situatie weer te geven, maken we ook de Wolk-4D.

Extreme buien: boven de ontwerpnorm 

Een rioolstelsel wordt in Nederland meestal ontworpen op een neerslaggebeurtenis die gemiddeld eens in de 2 jaar optreedt. Water dat niet door het riool afgevoerd kan worden, wordt als “water-op-straat” geborgen. Waar het water naartoe stroomt is afhankelijk van het maaiveldverloop.

Door klimaatverandering neemt de kans op extreme buien toe. Die buien vallen buiten de ontwerpnorm. De openbare ruimte moet dan een ‘escape’ bieden aan het vele water. De WaterOverLastKaart geeft u het inzicht.

Werkwijze

Met GIS en op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) wordt een maaiveldhoogtemodel opgesteld. Met dit model kan de oppervlakkige afstroming in de tijd worden berekend. Het resultaat is per tijdstap een kaart met de waterdiepte op elke vierkante meter.

Op deze manier brengen we water-op-straat in kaart en kunnen we bepalen of dit tot hinder, overlast of schade kan leiden. Dit doen we voor een hele stad en/of op wijk- en straatniveau. Ook bedenken we met welke maatregelen het water oppervlakkig gestuurd kan worden afgevoerd, zodat de overlast wordt beperkt.

Effectstudies

Met het model kan het effect van maatregelen snel inzichtelijk worden gemaakt. Veelal betreft dit maatwerk, waarbij gedacht kan worden aan het aanleggen of verlagen van drempels, het aanpassen van de verkanting van het wegdek (het wegdek wordt schuiner neergelegd), een holle weg en andere bovengrondse aanpassingen. Hierdoor wordt het water een veilige kant opgestuurd en vermindert de overlast op doelmatige wijze. 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00