Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Aanleg Urban Waterbuffer in Rheden gestart

13-11-2017

Begin november is de realisatie van de Urban Waterbuffer in Rheden gestart. Begonnen wordt met het boren van infiltratiebronnen en het in kaart brengen van kabels en leidingen.

De infiltratiebronnen worden straks gebruikt om het overtollige hemelwater naar een zandlaag op een diepte van circa 7 tot 17 m onder maaiveld te brengen. Na het plaatsen van de infiltratiebronnen gaan we werken aan het systeem van regenwaterinzameling. Onderweg naar de opslag wordt het regenwater zoveel mogelijk ontdaan van blad, zand en slib.

Naar verwachting is het systeem nog voor de kerst operationeel. Hierna start de proef binnen het TKI-project .

Urban Waterbuffer

In een team met meerdere partners onderzoeken we de kansen voor de Urban Waterbuffer (UWB) in stedelijke gebieden. Met de UWB streven we ernaar om het regenwater in stedelijk gebied in te zamelen, te bergen en te zuiveren, in de ondergrond te bufferen om het vervolgens weer te kunnen winnen en gebruiken. Zo brengt de UWB de stad in waterbalans.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00