Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Aanpak hemelwateroverlast Noordwijk aan Zee

30-06-2016

Als het hard regent, stroomt het water door de straten van Noordwijk aan Zee. De gemeente probeert dat te voorkomen door het water zo snel mogelijk in infiltratiesystemen ondergronds te bergen.

Renovatie boulevard

De renovatie van de Parallel Boulevard in 2017 is een goede aanleiding om precies daar waar vaak water op straat staat, bergings- en infiltratieriolen te bouwen. Wij werken momenteel aan het ontwerp van het bijna 800 meter lange infiltratiesysteem, dat zal bestaan uit riolen met een doorsnede van 2 meter. Daarin kan bui 10 uit de Leidraad Riolering, met een herhalingstijd van 10 jaar, volledig worden geborgen.

Instroom regenwater

Op dit moment zijn onze adviseurs bezig met het doorontwikkelen van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp. Onderdeel daarvan is een maaiveldanalyse waarmee de instroom in het systeem wordt berekend.

Hellend duingebied

De Parallel Boulevard ligt in hellend duingebied. Het regenwater stroomt dus direct naar de laagste punten. Met ons instroommodel  kunnen we nauwkeurig nagaan hoe dat gaat, zodat we de straatinrichting en het kolkenpatroon heel precies kunnen ontwerpen en het bergend vermogen van het systeem optimaal kunnen benutten.