Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Martin Mees 020 750 46 00
Mail Martin Mees

Aanpak vochtoverlast Suikerbuurt in beeld

06-10-2016

In de Suikerbuurt in Hoogkerk (Groningen) begeleiden we de integrale aanpak van grondwateroverlast en vochtoverlast in een woningcomplex. Na de renovatie in de jaren ’80 van de vorige eeuw, openbaarden zich gaandeweg steeds ernstiger vochtproblemen in de woningen. Ook stonden de tuinen steeds vaker onder water na hevige regenval.

In opdracht Woningbouwvereniging Steeland hebben we het probleem geanalyseerd en een advies voor de aanpak opgesteld.

De aanpak in beeld

Door middel van een filmpje geven we u een indruk van de aanpak van de vochtoverlast door zowel aanleg van drainage op de percelen als door aanpak van de vochtproblemen in de woningen. Later in het jaar volgt nog de aanleg van een drainagesysteem in de openbare weg door de gemeente.

Oorzaak wateroverlast

De problemen in de woningen zijn het gevolg van het vervangen van de houten vloeren door betonvloeren op het zand. De kruipruimte bleek indertijd met klei te zijn aangevuld. Via de klei kon grondwater optrekken in de binnenmuren en het binnenspouwblad. De problemen werden nog ernstiger doordat regenbuien steeds heftiger worden, er water in de tuinen bleef staan en de grondwaterstand dus steeg.  

Naar project Suikerbuurt

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Martin Mees Contact

Mail Martin Mees  020 750 46 00