Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Actief Grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied

Stedelijke gebieden met slappe bodem zijn kwetsbaar voor de gevolgen van een tekort of een overschot aan grondwater. Het inzetten van actief grondwaterpeilbeheer kan grote schade voorkomen. De deelexpeditie Actief grondwaterpeilbeheer in bebouwd gebied verbindt en ontwikkelt kennis rondom dit onderwerp.

Binnen dit platform is Maarten Kuiper namens Wareco samen met Ariane Tuinenburg-Jansen van Rijkswaterstaat expeditieleider.

Meer weten ?
Ariane Tuinenburg en Maarten Kuiper, vertellen in dit filmpje hier meer over.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00