Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Actorenanalyse Urban Waterbuffer Spangen

08-03-2018

Onze adviseurs Maarten Kuiper en Erik Spronk hebben samen met partners, waaronder KWR WaterGemeente Rotterdam en FieldFactors, bijgedragen aan een actorenanalyse van de Urban Waterbuffer, case Spangen.

In deze Rotterdamse wijk wordt regenwater opgevangen, opgeslagen en hergebruikt. Een van de onderdelen van dit project is een ondergrondse waterbuffer waar regenwater wordt opgevangen en waarmee voetbalclub Sparta de grasmat in het stadion kan besproeien.

Bij de actorenanalyse is, samen met belanghebbenden, gekeken naar de doelen van het project en hoe deze meetbaar te maken. 

Neveneffecten

Bij de actorenanalyse ging veel aandacht uit naar de neveneffecten voor de omgeving. Zoals waterbewustzijn bij omwonenden, vergroening, hitte-stress, nuttig gebruik van regenwater, etcetera.

Het was echt heel nuttig om stil te staan bij de acties die nodig zijn om deze doelen te bereiken en de effecten te kunnen monitoren.    

Urban Waterbuffer

Onderdelen van het concept Urban Waterbuffer zijn het inzamelen en zuiveren van regenwater, infiltreren naar de diepere ondergrond, waar het regenwater wordt gebufferd,  om het vervolgens terug te winnen en het nuttig toe te passen.

Bij Spangen wordt het regenwater bovengronds gezuiverd in een natuurlijk systeem met beplanting; zichtbaar en mooi geïntegreerd in de openbare ruimte.

We voerden de actorenanalyse uit binnen een Europees project NAIAD en TKI (Topsector Water).

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00