Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur dr. Lieselotte Tolk 06-10914315
Mail Lieselotte Tolk

Adaptief watersysteem in stedelijk gebied en bodemdaling

Wareco Ingenieurs gaat in programma’s werken om haar diensten nog beter aan te laten sluiten bij de maatschappelijke integrale vraagstukken. Lieselotte Tolk is programmaleider voor de thema’s ‘adaptief watersysteem in stedelijk gebied’ en ‘bodemdaling’. Lees meer over deze programma’s en Lieselotte zelf.

Even voorstellen…

Lieselotte Tolk is deze zomer begonnen bij Wareco Ingenieurs, waarbij zij de verbinding legt tussen de verschillende (water)onderdelen. Als klimaatwetenschapper en hydroloog heeft ze een stevige basis in de inhoud. Daarnaast heeft ze als projectmanager een brede blik op vraagstukken. Zij vormt daarmee de brug tussen inhoud en proces.

Lieselotte: “Ik werk graag met specialisten samen, voor gedegen advies en een goede kennisbasis. Tegelijkertijd kijk ik met een helicopterview: hoe komen verschillende onderwerpen samen. Een goed voorbeeld hiervan is op hoe de klimaatopgave wordt gecombineerd met stedelijke vernieuwing en regulier riool- en groenonderhoud. Juist in de verbinding van verschillende onderwerpen zijn slimme oplossingen te vinden.”

Gecombineerde vraagstukken

Er komen op dit moment een aantal opgaven tegelijkertijd op de gemeente, waterschap en provincie af.  Lieselotte: “De laatste jaren heb ik als management consultant gewerkt aan het klimaatakkoord en aan duurzaamheidsagenda’s. Een terugkerende vraag bij gemeente en provincie was hoe verschillende vraagstukken, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, in samenhang kunnen worden aangepakt. Bij voorkeur zo dat de straat maar één keer open hoeft”.
Met de programma’s sluiten wij aan bij de integrale klantvraag. Kenmerkend aan deze actuele vraagstukken is bovendien dat hierin de ondergrond en de bovengrond samen komen. Aan deze -soms complexe - koppelingen geven we met de programma’s een praktische invulling.

Adaptief watersysteem in stedelijk gebied

In het programma ‘adaptief watersysteem in stedelijk gebied’ ontwikkelen we een integrale aanpak voor het veerkrachtig en adaptief maken van dorpen en steden. Daarbij combineren we inzicht in de ondergrond met haalbare oplossingen. Hiermee leggen we letterlijk de stabiele basis voor een integraal ontwerp: waar is er ruimte in de ondergrond om water op te slaan, welke panden zijn gevoelig voor droogte, wat is het risico op bodemdaling en wateroverlast, wat zijn de mogelijkheden voor maatregelen in de onder- en bovengrond, en welke belangen en verantwoordelijkheden spelen in het gebied.

Doordat we dicht tegen de uitvoering en beheer aan zitten kijken we niet alleen naar wat theoretisch mogelijk is, maar ook naar wat goed kan worden beheerd. Door binnen het programma de verschillende onderwerpen nog sterker te verbinden, ondersteunen we klanten en stakeholders om stadsontwikkelingen en klimaatadaptatie maatregelen integraal en effectief te ontwerpen.

Lieselotte: “Wat ik mooi vind aan Wareco is dat we met een praktische blik naar de opgaven kijken, zonder het grote geheel uit het oog te verliezen. Er wordt echt ontworpen voor de lange termijn. Duurzaam, zodat systemen blijven functioneren, nu en in de toekomst.”

Bodemdaling

Bodemdaling staat in de belangstelling vanwege de hoge maatschappelijke kosten en in relatie tot de uitstoot van broeikasgassen. In programma ‘bodemdaling’ van Wareco Ingenieurs brengen we veel praktische kennis samen om een effectieve bodemdaling aanpak te ontwikkelen. Er is veel ervaring met het werken in slappe bodem waarbij bodemdaling moet worden voorkomen, van bouwput tot rioolvervanging. Daarnaast zijn we ervaren in het bestrijden van bodemdaling met actief grondwaterbeheer en hebben we inzicht in de effecten van bodemdaling op verschillende soorten funderingen. We kennen de uitstralingseffecten van peilverhogingen op de omgeving en mogelijkheden om dat bouwkundig, of waterhuishoudkundig op te lossen.

Doordat we inzicht hebben in de effecten van bodemdaling en bijvoorbeeld in de effecten van peilwijzigingen kunnen we een goede afweging tussen accepteren of mitigeren ondersteunen. Naast inzicht in de technische aspecten van bodemdaling worden in dit programma ook governance aspecten meegenomen. Hiermee ontwikkelen we een integraal beeld voor een doelmatige en kosteneffectieve bodemdalingsaanpak, aansluitend op de vraagstukken in dalend Nederland.

Contact

Kortom, met de programmatische aanpak bieden we een praktische en samenhangende kijk op complexe vraagstukken. Wilt u meer weten over onze programmatische aanpak? 

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Lieselotte Tolk Contact

 06-10914315