Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Marjon ten Hagen 020 750 46 00
Mail Marjon ten Hagen

Geslaagde workshop 'Anders omgaan met neerslag'

15-09-2016

Dinsdag 13 september hebben we, samen met Atelier GroenBlauw, een workshop verzorgd voor woningcorporatie WoonOpmaat en de gemeente Heemskerk.

Brainstorm

In groepjes is er gebrainstormd over mogelijkheden op particulier en openbaar terrein om regenwater te bergen of vertraagd af te voeren. Allerhande oplossingen, zowel boven- als ondergronds, werden op een plattegrond ingetekend.

Klimaatbestendige inrichting

Naast de techniek kwamen ook andere thema’s aan de orde. Zo is het voor een woningcorporatie een uitdaging om huurders bewust te maken van nut en noodzaak van een klimaatbestendige inrichting. Voorzieningen op particulier terrein dienen robuust te zijn ontworpen en uitgevoerd. 

Om de tafel

In de samenwerking tussen woningcorporatie, gemeente en waterschap is het van belang om zo vroeg mogelijk in het planproces met alle betrokken partijen aan tafel te gaan zitten om de (on)mogelijkheden te verkennen.

Nieuwe kennis

Al met al een geslaagde ochtend, waarbij de aanwezigen met allerhande nieuwe kennis en inspiratie weer huiswaarts gingen.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Marjon ten Hagen Contact

Mail Marjon ten Hagen  020 750 46 00