Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Begin nu en durf te experimenteren

Dit is in het kort de boodschap van universitair hoofddocent Frans van de Ven en filosoof-journalist Rob Wijnberg die zij brachten op ons symposium over de Klimaatbestendige Stad. Volgens Frans kennen we al diverse oplossingen met positieve effecten voor het klimaatbestendiger maken van stedelijk gebied. Dus waarom wachten met uitvoeren? Rob is van mening dat de mens al wel voor hetere vuren heeft gestaan en dat er ruimte moet zijn voor experimenten.

Als we het hebben over de Klimaatbestendige Stad, dan gaat het om zowel nieuwbouw, het beheer van de bestaande stad, als herinrichting van stedelijk gebied.

Bent u zelf beheerder in de bestaande stad, of projectleider voor nieuwbouw of herinrichting van de openbare ruimte? Dan spreken deze uitspraken van Frans van de Ven en Rob Wijnberg u wellicht aan:

Stellingen Frans van de Ven:

  • “Iedereen kent de berekende klimaatscenario’s van het KNMI, dat zijn gemiddelden: In de steden is de verandering nog erger!”
  • “We moeten gewoon vandaag beginnen met het uitvoeren van de oplossingen die we nu al kennen. De meeste maatregelen leveren immers nu al positieve effecten”
  • “De tools om maatregelen af te wegen zijn er. We kunnen ons niet meer verschuilen achter gebrek daaraan”

 Stellingen Rob Wijnberg:

  • “Klimaatadaptatie is voor de mens geen enkel probleem, in de afgelopen 200.000 jaar hebben we veel grotere aanpassingen gedaan.”
  • “In de voortdurende adaptatie door de mensheid, is de overheid de grootste innovator. Een voorbeeld is de smartphone.”
  •  “De overheid hoeft niet efficiënt te zijn,  maar moet juist ruim kunnen experimenteren en mag hierbij fouten maken”