Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Arnout Linckens 020 750 46 00
Mail Arnout Linckens

Benchmark STOWA sluit aan bij onze werkwijze

05-11-2017

Op 18 oktober is door STOWA de Benchmark Inundatiemodellen gepubliceerd. Deze publicatie is bedoeld om waterbeheerders meer duidelijkheid te geven over de bruikbaarheid van modellen voor bijvoorbeeld het doorrekenen van wateroverlastmaatregelen.

De benchmark richt zich onder meer op de kwaliteit van het modelleren van ondiepe 2d-stroming, zoals die in stedelijk gebied voorkomt. Voor  zes softwarepakketten,  die oppervlakkige afstroming van neerslag simuleren, is de nauwkeurigheid van rekenen vergeleken.

Resultaat afhankelijk van input

Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat de modellen zo goed zijn als de invoergegevens en de ervaring van de modelleur. De bruikbaarheid  van de resultaten hangt dus af van de kwaliteit van de ingevoerde (lokale) data en de expertise van degene die met het model werkt.

Keuze model afgestemd op vraag

Onze werkwijze sluit aan bij de conclusie van het STOWA-rapport. Aan de hand van de vraag van de klant, kiezen we het juiste model waarmee we de wateroverlast kwantificeren en de effectiviteit van maatregelen bepalen. We beschikken over meerdere modellen en onze adviseurs hebben veel ervaring met het aandachtig en op de juiste wijze invoeren van de gegevens.

Ook belangrijk bij de keuze voor een model is de wijze waarop de opdrachtgever de uitkomsten gevisualiseerd wil hebben. Dit kan voor een bestuurder, bewoner of rioolbeheerder onderling verschillen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Arnout Linckens Contact

Mail Arnout Linckens  020 750 46 00