Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Marjon ten Hagen 020 750 46 00
Mail Marjon ten Hagen

Duidelijkheid leidt tot wederzijds begrip

07-06-2018

Verschillende partijen, verschillende belangen en emoties. Aspecten die bij onderzoek naar en aanpak van (grond)wateroverlast vaak een belangrijke rol spelen. Het ontrafelen van de belangen en verantwoordelijkheden geeft helderheid. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het vinden van oplossingen en manieren om samen te werken.

Bij het onderzoeken van (grond)wateroverlast in de wijk Bergerhof in Alkmaar is in de praktijk gebleken dat een goede, tijdige en vooral duidelijke communicatie tussen partijen, zeer wordt gewaardeerd en leidt tot wederzijds begrip.

De overlast in beeld 

De wijk Bergerhof kampt al jaren met vochtoverlast in de souterrainwoningen. Om inzicht te krijgen in de klachten, oorzaken en oplossingen hebben de gemeente Alkmaar, vertegenwoordigd door Stadswerk072,  en de bewoners de handen ineen geslagen.

De bewoners hebben op eigen initiatief een enquête uitgezet in de wijk om te achterhalen waar, wanneer en hoe lang er overlast is. Stadswerk072 heeft Wareco gevraagd om verder te onderzoeken welke oorzaken en oplossingen er zijn op het gebied van grondwater.

Metingen en inspecties

Om te kunnen bepalen of grondwater de overlast veroorzaakt, hebben we telemetrische metingen uitgevoerd in grondwatermeetpunten en in meetpunten in de drainage. De bewoners konden de metingen online volgen op de webportal van WarecoWaterData.

Ook hebben we vochtinspecties gedaan in een aantal woningen. De vochtoverlast en kwetsbaarheden in de constructie voor vocht hebben we vastgelegd met behulp van onze speciaal voor dit doel ontwikkelde veldwerk-app.

Door de juiste feiten, tools en cijfers aan onze opdrachtgever te geven kon deze de bewoners een objectief beeld geven van de overlast, oorzaken en oplossingen.

Bewonersomité

De Bergerhof is een hechte wijk. Een aantal bewoners heeft het voortouw genomen in de zoektocht naar oplossingen voor de vochtoverlast. Dit bewonerscomité vertegenwoordigde de wijk bij overleg met de gemeente en met ons en was gedurende het hele onderzoek een prettige en realistische partner. Ze werden betrokken bij de voortgang en fungeerden als intermediair en aanspreekpunt.

Resultaten en het vervolg

Uit het onderzoek en de overleggen is gebleken dat er zowel voor de bewoners, de gemeente als het waterschap, werk aan de winkel is bij het oplossen van de overlast. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheden.

De oplossingen voor de overlast bestaan in hoofdzaak uit het waterdicht maken van de ondergrondse constructies, het op orde houden van de drainage en het in orde brengen van de regenwaterafvoer. De gemeente blijft de grondwatersituatie in het oog houden, door een telemetrisch meetpunt in de wijk in stand te houden.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Marjon ten Hagen Contact

Mail Marjon ten Hagen  020 750 46 00