Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur drs. ing. M. Kuiper 020 750 46 00
Mail Maarten Kuiper

Bewoners krijgen handvatten voor tegengaan wateroverlast

De gemeente Utrecht gaat, samen met de bewoners van de wijken Zeeheldenbuurt en Lombok, maatregelen nemen tegen wateroverlast. Naast aanpassingen die de gemeente doet aan de riolering, zijn er voor de bewoners ook oplossingen uitgewerkt. Ze krijgen handvatten aangereikt, in de vorm van een overzicht van principemaatregelen, waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

Aanleiding

In de zomer van 2014 leidden zware buien in de Utrechtse wijken Zeeheldenbuurt en Lombok tweemaal in één week tot ondergelopen wegen, souterrains, kelders en tuinen.

Voor veel bewoners was dit niet de eerste keer. De gemeente beschouwt de souterrainwoningen als speerpunt bij het klimaatbestendig maken van de stad.

Onderzoek

Wij hebben de lokale situatie onderzocht en de oorzaken boven water gehaald. Een structurele aanpak om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, blijkt maatwerk. Een combinatie van maatregelen in de gemeentelijke riolering en op particulier terrein, kan het risico op wateroverlast aanzienlijk verminderen.

Hulp aan bewoners

Voor bewoners is het vaak niet eenvoudig om te doorzien wat er verbeterd kan worden aan woning of tuin. Hoe werkt de afvoer van regenwater? Wat doet het grondwater? Hoe hoort de binnenhuisriolering eruit te zien? Welke maatregelen zijn het meest effectief voor mijn situatie?

Het onderzoek heeft onder meer geleid tot het maken van een handreiking met principemaatregelen binnen de perceelgrens. Dit geeft aan de bewoners van deze Utrechtse wijken concrete handvatten om voor hun eigen situatie een effectieve oplossing te kiezen en uit te voeren bij de woningen.

DOWNLOAD PRINCIPEMAATREGELEN

Maatregelen binnen perceelsgrens noodzakelijk

Maatregelen op particulier terrein zijn nodig vanwege de lage ligging van de souterrainwoningen. Het regenwater kan hier namelijk, zeker bij extreme buien, niet zondermeer worden afgevoerd via het gemeentelijk riool. Een aantal acties is er daarom op gericht om regenwater in de tuin te bergen en om terugstroom van water uit de gemeentelijke hemelwaterriolering te voorkomen.

 

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Maarten Kuiper Contact

Mail Maarten Kuiper  020 750 46 00