Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Marjon ten Hagen 020 750 46 00
Mail Marjon ten Hagen

‘Bij hoeveel panden dreigt droogteschade?’

29-03-2019

- raadpleeg het FunderingenGIS -

Oudere bebouwing en te lage grondwaterstanden, dat is een slechte combinatie. Een te lage grondwaterstand betekent: risico op paalrot of op ongelijkmatige zetting van de bodem, met schade aan bebouwing als gevolg. Door de verandering van het klimaat neemt de kans op te lage grondwaterstanden toe. Het wordt steeds belangrijker om voldoende en betrouwbare informatie te hebben over kwetsbare funderingen. Daarom hebben we FunderingenGIS (FunGIS) ontwikkelt. Vragen die we regelmatig krijgen en hiermee beantwoorden:

  • welke panden, straten en wijken hebben kwetsbare funderingen?
  • waar is de grondwaterstand te laag?
  • wat zijn de consequenties voor de bebouwing als ik niks doe?
  • hoe kan het verhogen van de grondwaterstand schade beperken?

Sneller de juiste beslissingen nemen?

Een FunGIS helpt om sneller de juiste beslissing te nemen. In het FunGIS zijn funderingsgegevens op pandniveau centraal in een database opgeslagen. Met één muisklik verschijnt op het scherm een overzichtskaart van bijvoorbeeld panden die op houten palen zijn gefundeerd. Of van panden waar de fundering binnen enkele jaren vervangen zal moeten worden.

Het FunGIS biedt, naast het presenteren van gegevens, ook de mogelijkheid om ruimtelijke berekeningen te maken. Hierdoor kunnen de funderingsgegevens eenvoudig worden gebruikt om analyses te maken, zoals bijvoorbeeld het in kaart brengen van gebieden waar het niveau van het bovenste funderingshout hoger is dan de grondwaterstand.

‘Weten wat je weet, en weten wat je niet weet’ 

Dit is het motto van het FunGIS. We maken een FunGIS altijd op maat voor onze opdrachtgever. Dit gaat stap voor stap, passend bij de wensen en data: we beginnen met gegevens die al beschikbaar en makkelijk toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld de ouderdom van bebouwing en metingen van het grondwatermeetnet. Als er funderingsgegevens zijn uit eerder uitgevoerde onderzoeken, voegen we die toe. Een volgende stap kan zijn om het bouwarchief te raadplegen, of om onderzoek te doen in het veld. Ook kunnen pandeigenaren worden uitgenodigd om zelf hun data beschikbaar te stellen voor buurtgenoten. Zo groeit het FunGIS steeds verder. Weten wat je weet, en weten wat je niet weet waardoor je op het juiste moment de juiste beslissingen kunt nemen.

Graag delen we onze ideeën met u, om samen stap voor stap droogtekennis te ontwikkelen én beschikbaar voor pandeigenaren te stellen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Marjon ten Hagen Contact

Mail Marjon ten Hagen  020 750 46 00