Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Ralph Meendering 06 120 607 20
Mail Ralph Meendering

Wareco bewaakt grondwaterrisico's tijdens en na de bouw van de Blankenburgverbinding

De Blankenburgverbinding (A24) bestaat uit de aanleg van een autosnelweg van 2x3 rijstroken, een landtunnel (de Hollandtunnel), een watertunnel (de Maasdeltatunnel), een verdiepte aansluiting op de A20 en een hoge aansluiting op de A15. Hiermee wordt de bereikbaarheid van de Randstad en de Rotterdamse haven verbeterd.

Bij de werkzaamheden wordt er tot 25 meter diepte in de bodem gewerkt. Hierbij worden een aantal bodemlagen doorkruist. Dit levert risico’s op voor de grondwaterkwaliteit en de grondwaterstanden. Om inzicht te krijgen in deze risico’s voeren wij een monitoringsprogramma uit, waarin niet alleen de grondwaterstanden en stijghoogtes worden gevolgd, maar ook de chemische eigenschappen worden gemeten en beoordeeld. Wij maken daarbij in een vroeg stadium dreigende overschrijdingen en verplaatsingen inzichtelijk.
De monitoring is ongeveer drie jaar voor de bouw begonnen en wordt voortgezet tot vijf jaar na de openstelling van het tracé. Gedurende deze periode adviseren wij de opdrachtgever in het beheersen van de risico’s die verband houden met de grondwatersituatie. Zo dragen we bij aan een veilige werk- en leefomgeving in de bouwput en de directe omgeving, met betrekking tot zowel de grondwaterstand als de grondwaterkwaliteit.

Bijzondere bouwmethode

Dit gedeelte van de Nieuwe Waterweg is zeer druk bevaren. In het belang van de scheepvaart wordt de kortst mogelijke stremming nagestreefd.
Op de beide oevers en gedeeltelijk in Het Scheur worden binnen een damwand eerst de toeritten en een gedeelte van de tunnel gebouwd. Vervolgens wordt in elk van deze bouwwerken een 200 meter lang tunnelelement gebouwd. Wanneer deze elementen klaar zijn worden ze naar hun uiteindelijke positie gebracht en daar afgezonken. Dankzij deze werkwijze is de scheepvaart gedurende het hele bouwproces van 4 jaar slechts één weekend gestremd.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Ralph Meendering Contact

 06 120 607 20