Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ir. Koen Termeer 020 750 46 00
Mail Koen Termeer

Bodemonderzoek bij funderingsinspecties

08-06-2017

De gemeente Amsterdam heeft een raamovereenkomst met ons afgesloten voor het uitvoeren van milieutechnisch bodemonderzoek voorafgaand aan funderingsinspecties.

Panden met slechte funderingen verminderen

De vooroorlogse gebouwen  in Amsterdam zijn gefundeerd op houten palen. Veel van deze funderingen vertonen gebreken. Amsterdam wil het aantal panden met slechte funderingen structureel verminderen. Om dat te kunnen doen, gaat ze de komende jaren veel houten funderingen inspecteren.

Milieutechnisch onderzoek

Voorafgaand aan het graven van de inspectiegaten is milieutechnisch bodemonderzoek nodig. Dit onderzoek geeft uitsluitsel over de omgang met de vrijkomende grond en de arbo-maatregelen voor de gravers en inspecteurs.

We hebben de aanbesteding gewonnen en gaan een contract aan met de gemeente Amsterdam voor twee tot vier jaar.

Bodemonderzoek als onderdeel van funderingsinspecties

Bodemonderzoek als voorbereiding voor funderingsinspecties is nog geen gemeengoed in Nederland. Waarschijnlijk vanwege het kostenverhogende effect. Voor de veiligheid van medewerkers en ter voldoening aan de regelgeving, is bodemonderzoek wel vereist.

Wareco, dat ook zelf veel funderingsinspecties uitvoert, heeft wel bodemonderzoek in de voorbereiding opgenomen. Wij hopen dat veel opdrachtgevers het voorbeeld van de gemeente Amsterdam volgen en bodemonderzoek als onderdeel van de funderingsinspectie gaan eisen.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Koen Termeer Contact

Mail Koen Termeer  020 750 46 00