Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Renzo Vriezekolk 0570 66 09 10
Mail Renzo Vriezekolk

De BRO (Basisregistratie Ondergrond) is live!

Sinds 1 januari is de BRO (Basisregistratie Ondergrond) live voor het aanleveren grondwaterstanden!

De afgelopen jaren heeft Wareco o.a. in samenwerking met Munisense, TNO en het Programma BRO (Ministerie BZK) hard gewerkt aan de aansluiting van WarecoWaterData op de BRO. Sinds 2018 levert Wareco al peilbuisgegevens (grondwatermonitoringsputten) aan de BRO.  Hiermee behaalden we in samenwerking met de gemeente Den Haag afgelopen jaar nog een recordaantal geregistreerde putten.

Vanaf 2021 kunnen we via WarecoWaterData ook het aanleveren van grondwaterstanden en het registeren van het grondwatermeetnet voor u verzorgen.

Renzo Vriezekolk, projectleider bij Wareco:
“Het aanleveren van de grondwaterstandsgegevens is een belangrijke mijlpaal! Het is nu mogelijk om door ons verzamelde hoogwaardige grondwaterdata via de BRO openbaar en voor iedereen toegankelijk te maken. Daarnaast zijn we trots op het feit dat ons WarecoWaterData-validatieprotocol nu onderdeel is van de BRO. Hoogwaardige grondwaterdata is namelijk de basis voor specialistisch grondwateronderzoek”

Bent u bronhouder (gemeente, provincie, waterschap, etc.) en wilt u uw grondwaterstanden graag ontsluiten in de BRO? Neem dan contact met ons op.

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Renzo Vriezekolk Contact

Mail Renzo Vriezekolk  0570 66 09 10