Top
Specialisten in bodem, water & funderingen
Uw adviseur ing. Ralph Meendering 06 120 607 20
Mail Ralph Meendering

BRO-verplichting: stevige impuls voor het delen van data

Wareco is namens gemeenten en waterschappen 'hofleverancier' voor het aanleveren van peilbuizen aan het Bronhoudersportaal (BHP).

Voor wie en wat precies? 

Overheden, de bronhouders, zijn verplicht peilbuisgegevens van actieve peilbuizen aan te leveren bij de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond (LV-BRO) of kort gezegd Basisregistratieondergrond (BRO).

Wareco heeft hier een gestructureerde aanpak voor ontwikkeld, waarmee alle aan te leveren gegevens zorgvuldig worden gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd, voordat deze gegevens aan de BRO worden verstrekt. Mede deze aanpak heeft ertoe geleid dat we één van de hofleveranciers zijn geworden van de BRO. In de BRO worden tal van gegevens over de ondergrond ontsloten voor publiek gebruik. We geven hiermee gezamenlijk een sterke impuls aan het delen van data!

Hoe?

Binnen ons portal genereren we de noodzakelijke XML bestanden hiervoor. Dit is een dynamisch proces. We zijn continu aan het door ontwikkelen op basis van nieuwe ervaringen en het implementatieproces vanuit het Ministerie. Momenteel werken we bijvoorbeeld aan de verbetering van de terugkoppeling van de aangeleverde gegevens vanuit de BRO naar de WWD-portal en het aanleveren van mutaties in de peilbuisgegevens binnen de historie van de peilbuis.

Ontwikkeling

Voor wat betreft grondwatermeetpunten geldt de aanmeldplicht sinds 1 januari  2018. In de praktijk is het aanmelden van de peilbuizen in de loop van 2019 flink op gang gekomen. Per 1 januari 2020 moet ook de bodemopbouw aan de hand van het boorprofiel worden aangeleverd. Per 1 januari 2021 dienen ook de grondwaterstanden zelf periodiek te worden aangeleverd.

In oktober 2019 waren er door alle betrokkenen gezamenlijk 10.000 grondwater meetpunten opgenomen in de BRO. Vanuit de WWD-portal heeft Wareco meer dan 1.100 peilbuizen aangeleverd. Voor de jaarwisseling worden er nog eens 800 peilbuizen aangeleverd. Bovendien heeft Wareco meerdere duizenden peilbuizen in beheer.

Gaat u met ons de uitdaging aan om alles tijdig in het portaal toe te voegen?

Vanuit onze ervaring en betrokkenheid bij het implementatieproces kunnen wij u helpen bij het invullen van uw BRO-verplichting. Onze adviseurs delen graag hun kennis en ervaringen met u!  

Wilt u meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur.

Ralph Meendering Contact

 06 120 607 20