Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Het glas is niet leeg

Begin april al kregen we berichten van enkele bezorgde bewoners over de gevolgen van droogte voor de stabiliteit van hun woning. Later die dag ook vragen van lokale media. Nu al? Afgelopen winter was toch nat, in het westen toch zelfs kletsnat? Toevallig viel dit samen met de start van het nieuwe hydrologische seizoen. Dus een goed moment om in de feitelijke grondwater- en meteodata te duiken en de balans op te maken: hoe gaan we het droogteseizoen in?  Mijn collega Judith Zwart kwam tot de grondwaterstand van zaken: de uitgangssituatie in het westen en noorden is ‘normaal’. In het oosten en het zuiden is het anders. Hier is de actuele grondwaterstand lager dan in voorgaande jaren. Dat maakt de kans reëel dat de grondwaterstanden hier wéér lager zullen eindigen dan normaal, net als de afgelopen jaren.

STRUCTUREEL

Een logische vraag is: is droogte here to stay? Het lijkt er wel op. Als we onze ervaren specialisten vragen eigenlijk al sinds enkele decennia. Als probleem, als oorzaak en als gevolg van onze inrichting van het watersysteem en landgebruik. Want het is niet alleen klimatologische droogte dat tot hydrologische droogte leidt. Veel doen we ons ook zelf aan; toenemende verharding, toenemende grondwateronttrekking, toenemende natte natuur naast droge wegen en droge landbouw.

AAN AANDACHT GEEN GEBREK (MEER)

Dat droogte een structureel en urgent probleem is, staat als een paal boven water. Met dank aan de media krijgen de alarmerende berichten van specialisten nu ook breed gehoor. Ook de waterspecialisten van Wareco en Aveco de Bondt ligt de problematiek nauw aan het hart. Daarom kiezen we ervoor om actief bij te dragen, om zo te zorgen voor draagvlak voor preventieve maatregelen. Onlangs nog in het boek “Nederland droogteland”. En ook in de BNNVARA documentaireserie #Waterman. Hierin volgt Menno Bentveld de loop van het water. Een urgent verhaal over conflicterende belangen waarbij droogte en wateroverlast steeds dichter naast elkaar bestaan. Hierin wordt duidelijk dat de ondergrond meer sturend moet worden bij ruimtelijke ontwikkelingen.

De derde aflevering, op zondag 25 april 20.25 uur op NPO 2 gaat over droogteproblematiek in laag Nederland, specifiek in Amsterdam. Ook wij hebben mogen bijdragen, met een uitleg over hoe stedelijke ontwikkelingen de grondwaterstand beïnvloeden en welke gevolgen dat heeft voor gebouwen. 

WE BEGINNEN NIET BLANCO: AAN DE SLAG!

Dát maatregelen nodig zijn, is nu wel duidelijk. En dat extra budgetten gecreëerd moeten worden evenzo. Maar welke maatregelen zijn doelmatig en waar? De kern lijkt relatief simpel. Er valt jaarrond genoeg water voor de natuur en voor gebruik. Zaak dus om niet meer neerslag weg te pompen dan er valt en het restant efficiënt te gebruiken (waarom lukt dat in drogere gebieden wel?). Waarbij we water met hoogwaardige kwaliteit een hoogwaardige toepassing geven (wat is er voor nodig om datacentra met zout water te koelen en niet met schaars zoet water?). Minder pompen, meer besparen. Minder draineren, meer landgebruik afstemmen op het water. Minder verharden, of in elk geval het regenwater alsnog de bodem in brengen. Meer bufferen, gebruik makend van het natuurlijk systeem. We moeten ‘overzomeren’ dus.

Makkelijk gezegd zul je zeggen. Maar wat zijn de concrete en maakbare maatregelen? Hebben de  verantwoordelijke partijen voldoende grondwaterkennis? De roep om onderzoek is groot. En zeer terecht. Maar we beginnen absoluut niet op nul. Het glas is zeker niet leeg. En dus hoeven we niet te wachten op meer onderzoek om nu maatregelen te nemen. En toch blijven maatregelen op grote schaal uit.

Niet als het aan ons ligt. We kunnen gebruik maken van zo’n 40 jaar ervaring met oplossingen die droogteschade beperken of voorkomen. Heel praktisch, met allerlei bewezen technieken. Laten we vooral niet vergeten de bestaande kennis in te zetten, en tegelijkertijd innovatief onderzoek doen. Onze kennis die we afgelopen 40 jaar hebben opgedaan delen wij graag om versneld concreet te worden. Dat delen doen we bijvoorbeeld met enkele nieuwsberichten en artikelen die we komende weken delen. Lees je, en vooral denk je met ons mee? De meer dan 100 samenwerkende waterspecialisten van Wareco en Aveco de Bondt staan voor je klaar.

Maarten Kuiper - Principal Expert Water en Ondergrond