Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Virusmutaties in de waterwereld

Dagelijks worden we door media in vele berichten en programma’s ‘getrakteerd’ op mogelijke gevolgen van mogelijke virusmutaties. Bijzonder om te zien hoeveel mensen hier blijkbaar verstand van hebben en denken te weten hoe wij hier ook in Nederland mee om moeten gaan. Dient al die afleiding het doel van de daadwerkelijke bestrijding van het Coronavirus?  
Ik denk dan aan waterbeheer en klimaatsverandering. Hoeveel mutaties van ‘het klimaatvirus’ hebben we de laatste decennia al voorbij zien komen? Ook in de professionele waterwereld zijn er veel deskundigen die op iedere mutatie menen een antwoord te kunnen geven of zich direct willen richten om onderzoek te (laten) verrichten. Helpt al die afleiding een doelmatige aanpak van klimaatsverandering?  
 
Mutaties lijken een virus te worden met “uitstel van maatregelen” als symptoom. Hoeveel details willen we nog weten voordat we echt durven in te grijpen? Details die vaak leiden tot uitstel van maatregelen, details die onzekerheid oproepen en ons helpen te verschuilen om daadwerkelijke besluiten te nemen die , ja ……… ingrijpend en pijnlijk kunnen zijn.  
 
We hebben toch goed georganiseerde programma’s om ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Denk aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de deltaprogramma’s zoet water en ruimte adaptatie, nationaal kennisprogramma bodemdaling, programma bodem en ondergrond, enz. Waarom kiezen we dan toch weer voor die afleiding, in plaats van door te pakken naar een oplossing? Natuurlijk moeten we niet naïef zijn voor nieuwe (kennis)ontwikkelingen, maar zijn die zo bepalend om uitstel te mogen veroorzaken? Of om zelfs misbruikt te worden om besluiten uit te stellen?  
Wendbaarheid is een vereiste, maar vastberadenheid om ons doel te halen staat voorop. 
 
Volgens mij hoeven wij niet langer te wachten op meer mutaties en meer onderzoeksresultaten om vandaag vast te stellen dat we ons zoete water moeten beschermen en dat we ons IJsselmeer als buffer moeten gaan inrichten, onze kustbescherming moeten reorganiseren en op sommige plekken zelfs ontmantelen, bodemdaling moeten remmen door vernatting enz. Hoe langer we wachten, hoe meer mutaties er volgen. Hoe meer reden we vinden voor uitstel van minder populaire maatregelen en hoe groter de opgave wordt. 
 
Besluit vandaag nog om in te grijpen, wees wendbaar onderweg, maar houd koers op het doel!  
 
Jan Put, directeur Business Line Water & Klimaat