Top
Specialisten in bodem, water & funderingen

Reactief gedrag

03-06-2020

Droogte is niet meer uniek. Hoe lang denken we nog met ons huidige watersysteem en infrastructuur te kunnen reageren op de toenemende vraag naar zoet water. De problematiek van Oost en Zuid-Oost Nederland is een heel andere dan die in West Nederland. De belangen zijn verschillend, de gevolgen divers, toch blijven we allemaal afhankelijk van neerslag en van dezelfde afvoer van onze rivieren. We zijn er niet met volle watergangen alleen. Ook het grondwater moet er worden aangevuld. Dit vraagt om betere en slimmere verbindingen tussen de watersystemen in Nederland. 


Onlangs spraken we in Nederland over een intelligente lockdown. Hoe slim en innovatief kunnen we zijn om ook de droogteproblematiek structureel aan te pakken? Intelligent watermanagement, waarbij altijd eerst de vraag gesteld moet worden of we ons kostbare zoetwater wel moeten afvoeren. Droogte, verzilting, bodemdaling met al haar gevolgen in steden en platteland benaderd grenzen van gevaar.  
Opslag van zoet water vraagt ruimte, herinrichting, en vernieuwend watermanagement. 
Energiewinning is wellicht een goed voorbeeld. We slagen erin door zonnepanelen en windmolens te plaatsen, de energievraag aan te kunnen zonder dat dit leidt tot meer uitstoot van CO2, sterker nog, kolen en gas zijn op hun weg retour.  
Durven we het aan om de opslag van zoet water door particulieren te vergoeden? Waarom wel bijdragen met zonnepanelen en niet met wateropslag. De landbouwsector zou geholpen kunnen worden door haar gronden in te zetten en hiermee financiële compensatie vinden.  
Het is maar 1 idee van de vele mogelijkheden. Het begint echter met de erkenning van het probleem en niet langer te reageren, maar te acteren op de zorg die ons allen aangaat. 
Willen we echt acteren dan zullen we beter informatie en data moeten verzamelen en delen, durven in te grijpen in ons huidige systeem en regelgeving en vooral de bestuurlijke verantwoordelijkheden en krachten moeten gaan bundelen.   
 
Jan Put, directeur Wareco